thông tin
Giá: 2,85 tỷ ₫
Diện tích: 140,5 m²
Khoảng: 20,29 triệu/m²
Đường: 4 m (thông)
Địa Chỉ: Khối 11, Thị trấn Hưng Nguyên
Hướng: Bắc
Thông tin khác

Bất động sản số: 3011

liên hệ người bán
Lê Trung

0907671186